Kysyvä saa vastauksen, vaikka yhdessä etsien.
Korvaamaton tuki.
Läsnäolo.